Strona główna Upoważnienie Oferta Podziękowania Kontakt
Firma telemarketingowa Europa istnieje na rynku od maja 2004r.
Działa w branży sprzedaży wysyłkowej. Po roku sprzedaży bezpośredniej zajęliśmy się także ogólnopolskim sponsoringiem. Wyjaśnię na czym polega nasza działalność.
Telemarketerzy drogą telefoniczną wybierają placówki, które nie mają wystarczających Środków na zakup wszystkich niezbędnych pomocy dydaktycznych, lektur szkolnych, środków czystości itp. Nasze pośrednictwo w wyposażeniu placówek w w/w niezbędne artykuły to kropla w morzu potrzeb, ale umożliwia potrzebuj±cym placówkom obniżyć koszty utrzymania. Aby rozpocząć akcję poszukiwania darczyńców, musimy mieć zgodę osoby zarządzającej placówką. Przedstawiamy zasady akcji i wysyłamy tekst upoważnienia wraz z wykazem towarów, którymi dysponujemy. Jeżeli placówka pragnie wziąć udział w akcji, wypełnia wysłane przez nas dokumenty potwierdzone pieczątką i podpisem osoby zarządzającej. Wnikliwie analizujemy zapotrzebowanie placówki i dokładamy wszelkich starań, aby potrzebujący otrzymali artykuły w/g zamówienia. Osoba, która prowadzi akcję, wykonuje setki telefonów dziennie do firm, przedsiębiorstw, prywatnych właścicieli zakładów itp. znajdujących się w pobliżu placówki objętej sponsoringiem. Jeżeli dana firma zgodzi się pomóc, nasz pracownik prosi o dane do faktury, jednocześnie informując, że zlecenie to będzie zrealizowane w ciągu 7 dni. Paczka z produktami zamówionymi przez placówkę zostaje wysłana drogą kurierską do darczyńcy wraz z fakturą.

W przypadku, gdy sponsor ma jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące otrzymanej przesyłki, może ją do nas odesłać w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Taka informacja jest na każdej fakturze. Bezzwłocznie zwracamy koszty poniesione przez sponsora. Do faktury zawsze doł±czona jest informacja z adresem i nr telefonu placówki sponsorowanej. Przedstawiciel placówki zgłasza się po przesyłkę, przekazując na ręce darczyńcy podziękowania. Pracownik stara się zawsze znaleźć odpowiednią ilość sponsorów, aby zrealizować całe zamówienie przesłane przez placówkę. Jednakże nie zawsze się to udaje, często jest to zależne od lokalizacji placówki. Jeżeli znajduje się ona w miejscu, gdzie działa wiele firm, wówczas jest większa szansa na całkowite zrealizowanie zapotrzebowania placówki. W ten właśnie sposób odbywa się każda akcja.

W wielu przypadkach placówki same się do nas zgłaszają, pytając czy one również mogłyby zostać objęte taką akcją. Nikomu nie odmawiamy i zawsze robimy co w naszej mocy. Wśród towarów, którymi dysponujemy, znajdują się lektury szkolne, środki czystości, pomoce szkolne i dydaktyczne, a także odzież. Jesteśmy pośrednikami między placówką oczekującą wsparcia (której trudno samej pozyskać darczyńców) a ofiarodawcami, którzy chętnie niosą pomoc placówkom, które my wyszukujemy jako potrzebujące.

Nie jesteśmy instytucją charytatywną. Wszystkie towary kupujemy w hurtowniach.
W naszej firmie zatrudnionych jest około 25 osób na stanowiskach telemarketerów. Z marży, która jest narzucona na towary, pokrywamy: wynagrodzenia pracowników, rachunki telefoniczne, rachunki za przesyłki itd.

Firma nasza otrzymała już wiele dyplomów z podziękowaniami za zorganizowanie takich akcji, co jeszcze bardziej motywuje nas do pracy. Mimo, że jest to praca z której się utrzymujemy, wkładamy w nią całe swoje serce, żeby obdarowani byli zadowoleni.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dniem 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych )przesyłamy uaktualnioną klauzulę informacyjną:
1. Administratorem danych jest Anna Kastek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROPA w Sosnowcu przy ul. Ptasia 3. 41-200 Sosnowiec. NIP 6441843765 REGON 276532384 TEL 32 3632530 , E-MAIL : firmaeuropa@interia.pl.
2. Dane klienta będą przetwarzane w następujących celach:
- podjęcia wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy,
- wypełnienia wszelkich ciążących na nas obowiązków w związku z podjętą współpracą,
- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.
3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy, czy realizacji pozostałych celów przetwarzania.
4. Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
5. Dane klienta będziemy udostępniać:
- podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe (informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze,
- zewnętrzni administratorzy danych np. podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową.
6. Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, jak również przez czas, jaki nakładają na Administratora danych przepisy o rachunkowości.
7. Każdy Klient, który udostępnił Administratorowi swoje dane ma możliwość : dostępu do nich, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, a także wniesienie skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.